Frågor och svar om tillstånd

Om du inte redan vet om din verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig så är första steget att ta reda på det. Gå till sidan Behöver jag söka tillstånd? för att se om just din verksamhetsform har tillstånds- eller anmälningsplikt. I samma förteckning ser du vilka ändringar som du behöver ansöka om (och betala en ändringsavgift på 21 000 kr för) och vilka som du kostnadsfritt anmäler till IVO.

Klicka dig fram till frågor och svar via länkarna i vänstermenyn.

 

Nya tillstånd och krav 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från IVO. Nu gäller även att samtliga sökande att få betala en avgift för sina ansökningar som gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. De nya reglerna medför också nya krav för att få behålla ett tillstånd.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst på 010-788 50 00.