Jag arbetar inom en kommun

Verksamheter i kommunal regi behöver inte söka tillstånd, de ska enbart anmälas till IVO. Däremot behöver alla kommuner veta att fler bolag inom omsorg måste ha tillstånd från 1 januari 2019.