Om avgifter för ansökan

På den här sidan hittar du information om avgifterna för ansökan om tillstånd.

Enligt de nya regler som gäller från den 1 januari 2019 kostar varje ny ansökan 30 000 kronor. En ansökan om ändring av ett befintligt tillstånd kostar 21 000 kronor. Här kan du läsa mer om vilka ändringar som medför en avgift och vilka ändringar som du kostnadsfritt anmäler till IVO. 

 

Hur ska jag betala avgiften?

Du får all information du behöver ha när du också får en bekräftelse från oss på att vi har tagit emot din ansökan. Just nu har vi fått in många ansökningar och det kan dröja upp till en månad innan du får bekräftelsen från oss.

I denna bekräftelse framgår all information om hur betalningen ska gå till, som bankgironummer och vilken referens som du ska ange vid betalningen.

 

Avgifterna är inte momsbelagda.

 

Varför kostar det pengar att ansöka om tillstånd?

Riksdagen har beslutat att alla nya ansökningar för SoL och LSS-verksamheter ska medföra en avgift, och det är regeringen som har beslutat om beloppen. 

 

Riksdagen har bestämt att de enskilda aktörer som väljer att vara verksamma inom socialtjänsten ska stå för den kostnad det faktiskt innebär för myndigheten IVO att ta emot, handlägga och utreda ansökan om att bedriva tillståndspliktig verksamhet. IVO behåller dock inte själv pengarna. Summorna som betalas in till IVO kommer att övergå till staten.

 

Du kan läsa mer om bakgrunden till denna regeländring i propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” (prop. 2017/18:158). 

 

Det är IVO:s handläggning av ansökan – inte tillståndet – som kostar pengar

Det är inte är själva tillståndet som kostar pengar, utan det är handläggningen man betalar för. Betalas inte avgiften in, handläggs inte ärendet. Detta innebär också att man inte får tillbaka avgiften om man skulle få ett avslagsbeslut från IVO.