Hälso- och sjukvårdstillstånd

Här finns information om det fåtal verksamhetstyper inom hälso- och sjukvård som behöver tillstånd från IVO.

Tandvård och de flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård behöver inte tillstånd från IVO. Här finns information om de få verksamhetstyper som behöver tillstånd.

För övriga verksamheter inom hälso- och sjukvård räcker det med en anmälan till IVO:s vårdgivarregister.

Blodverksamheter

Vävnadsinrättningar

Verksamhet för omskärelse av pojkar

Verksamhet för sprututbyte

Abortverksamheter