Abortverksamheter

För att få utföra abort eller avbryta havandeskap på en sjukvårdsinrättning som inte är ett allmänt sjukhus krävs tillstånd från IVO.