Abortverksamheter

För att få utföra abort eller avbryta havandeskap på en sjukvårdsinrättning som inte är ett allmänt sjukhus krävs tillstånd från IVO.

Du ansöker genom att skicka uppgifter om den sjukvårdsinrättning som  verksamheten ska bedrivas i. Det finns ingen särskild ansökningsblankett för ändamålet, utan du får själv fylla i de uppgifter som är relevanta för tillståndet:

  • huvudman
  • behörig företrädare
  • hur verksamheten bedrivs idag och ska bedrivas framgent