Blodverksamhet

För att få driva en blodverksamhet måste Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ha gett sitt tillstånd.