Verksamhet för sprututbyte

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. En region som vill starta sprutbytesverksamhet måste ansöka om tillstånd hos IVO.