Våra handläggningstider

Varje år prövar IVO runt 4 000 ansökningar. Vi har en genomsnittlig handläggningstid för nyansökningar på ca 6 månader. Med handläggningstid menar vi tiden från det att ansökan kommer in till IVO till dess att vi har skickat ett beslut.  

 

Just nu får vi in många ansökningar och det kan ta upp till en månad innan du får en bekräftelse på att din ansökan har kommit in till oss.

 

75 % av alla ärenden beslutas inom 8,3 månader. Genomsnittstiden är 6,2 månader. 

 

Ändringsansökningar har kortare handläggningstid. Genomsnittstiden för en ändringsansökan är 2,5 månader. Ungefär 75 % av alla ändringsärenden beslutas inom 2,8 månader.

 

Ibland tar handläggningen kortare tid än 6 månader – ibland längre

Vissa ärenden kan ta kortare tid för oss att handlägga, medan andra ärenden kan ta längre tid. Förklaringar till det kan vara att:

  • en ansökan är komplett och väl genomarbetad vilket förkortar tiden
  • den tänkta verksamheten och beskrivningen av den är komplex, vilket kräver en djupare analys och bedömning från vår sida.

Läs mer om hur vår handläggning går till.