Information efter att övergångstid för nya tillståndsplikter löpt ut

IVO har tagit emot ca 320 ansökningar gällande entreprenader inom SoL samtidigt som handläggningstiderna generellt sjunker för tillståndsprövningen.

Övergångstid för entreprenader inom SoL och konsulentverksamhet har löpt ut

Den 3 april var sista dagen för pågående verksamheter att inkomma med ansökan om tillstånd för att omfattas av övergångsbestämmelserna för de nya tillståndsplikter som gäller för entreprenader inom SoL samt konsulentverksamhet sedan ändringar i socialtjänstlagen trädde ikraft den 15 april 2017.

 

IVO har fått in ca 320 ansökningar för entreprenader inom SoL, som avser både pågående verksamheter och verksamheter som ännu inte har startat. Ca 80% av ansökningarna gäller boende för äldre eller funktionshindrade.
400 ansökningar har inkommit gällande konsulentverksamhet.

 

De verksamheter som har kommit in med en ansökan senast den 3 april får fortsätta att bedriva sin verksamhet, utan tillstånd, längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Läs mer om tillståndsplikt för entreprenader inom SoL och konsulentverksamhet under frågor och svar.


Handläggningstider fortsätter nedåt

Handläggningstiden* inom tillståndsprövning är på väg ned efter en period av stort inflöde där vi inte har haft möjlighet att fatta lika många beslut som antalet inkomna ansökningar.

 

Genomsnittlig handläggningstid i månader (samtliga tillståndsslag) under 2018.

Nyansökningar Mån Ändringsansökningar Mån
Mars 2018 6,1 Mars  2,2
Februari 2018 6,8 Februari 2,3
Januari 2018 7,8 Januari 3,5

 

*När vi säger handläggningstid menar vi tiden från det att ansökan kommer in till IVO tills vi har fattat ett beslut. Genomsnittet beräknas på alla våra inkomna ansökningar enligt SoL och LSS.