Information efter att övergångstid för nya tillståndsplikter löpt ut

IVO har tagit emot ca 320 ansökningar gällande entreprenader inom SoL samtidigt som handläggningstiderna generellt sjunker för tillståndsprövningen.