Till dig som ansökt om tillstånd - information april 2018

Avdelningen för tillståndsprövning har under en längre tid haft långa handläggningstider. Under de senaste åren har antalet ansökningar varit många och det har tillkommit flera tillståndsplikter vilket har skapat tillfälliga toppar.