Om din ansökan och IVO:s prövning av tillstånd

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO.

Vi kallar det för att vi prövar tillstånd för en viss verksamhet – tillståndsprövning. Tillståndsprövning och tillsyn är IVO:s två huvudsakliga uppdrag.

Här hittar du information om avgifter för ansökan.

 

Här kan du läsa om: