Inför din ansökan

 

Din ansökan från a till ö:

            Tips:

dokument med penna Arbeta igenom din ansökan och formulera texten så att innehållet är tydligt.  
brev Skicka ansökan till: Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

 

Använder du vår e-tjänst skickas ansökan direkt till oss.

diariesymbol Du får en bekräftelse på att din ansökan inkommit och ett diarienummer. Här finns också information om hur du betalar avgiften för ansökan.
  • Ditt diarienummer gör det enkelt att hitta ditt ärende om du exempelvis pratar med oss i telefon. 
  • Använder du vår e-tjänst får du informationen via Mina sidor
dokument med förstoringsglas Vi utreder din ansökan. 
  • Vi går igenom ansökan och kontrollerar att den är komplett och undertecknad av firmatecknare
  • Inledningsvis gör vi en granskning av ägare och ledning (företrädare) i sökandebolaget 
  • Därefter granskar utredare om verksamheten uppfyller de krav som finns i regelverket
  • Om något är otydligt eller oklart begär utredaren in kompletteringar
person vid hus Vi kan komma att göra ett besök i de lokaler där du vill bedriva verksamheten.    
beslutsklubba Efter att utredningen är klar fattar vi ett beslut.   
brev Beslutet får du per post.  
  • Om du beviljas tillstånd får du ett beslut och ett tillståndsbevis. Där framgår villkoren som gäller för tillståndet. Verksamheten omfattas sedan av tillsyn från IVO. Observera att du behöver tänka på fler saker om du har fått ett tillstånd. 
  • Om din ansökan avslås får du ett beslut med en förklaring till beslutet. Om du tycker att beslutet är fel, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Du får information om hur du går tillväga tillsammans med beslutet.