Till dig som har fått tillstånd

Det finns många krav i olika regelverk som du som tillståndsinnehavare har skyldighet att löpande hålla dig uppdaterad om och se till att din verksamhet följer.


På dessa sidor hittar du mer information om IVO:s tillsyn av tillståndspliktig verksamhet.

Under sidorna Yrkesverksamma har vi samlat information som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet.

Om du har barn eller ungdomar placerade i din verksamhet finns det information för dem att ta del av här.

Här finns information om barnen och ungas rättigheter samt kontaktuppgifter för att nå IVO:s barn & ungdomslinje via telefon eller e-post. På webbplatsen hittar du också informationsmaterial inför en inspektion, på ett flertal språk.

Hos Socialstyrelsen hittar du föreskrifter.

 

På verksamt.se samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

 

Brandskydd

I Plan- och bygglagen (PBL) och i förlängningen Boverkets byggregler (BBR) finns regler om en byggnads byggnadstekniska brandskydd. Brandskyddet ska alltid anpassas efter nya förutsättningar. Det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om en ändring är bygglovs- eller anmälningspliktig. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL.

 

Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.