SoL-tillstånd och LSS-tillstånd

Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt SoL och LSS. Nedan hittar du länkar till specifik information om respektive verksamhetsform.


Avlösarservice i hemmet

Enligt 9 § 5 LSS

Biståndsbedömt trygghetsboende

Enligt 7 kap. 1 § 2 SoL

Biträde av kontaktperson

Enligt 9 § 4 LSS

 

Bostad med särskild service

Enligt 7 kap. 1 § 2  SoL

Daglig verksamhet

Enligt 9 § 10 LSS

 

Hem för vård eller boende (HVB)

Enligt 7 kap. 1 § 1 SoL

Hemtjänst

Enligt 7 kap. 1 § 6 SoL

Ledsagarservice

Enligt 9 § 3 LSS

Personlig assistans

Enligt 9 § 2 LSS

Stödboende 

Enligt 7 kap. 1 § 1 SoL

Särskild boendeform för äldre

Enligt 7 kap. 1 § 2 SoL

Verksamhet som ger konsulentstöd

Enligt 7 kap. 1 § 5 SoL

Öppenvård och dagverksamhet

Enligt 7 kap. 1 § 4 SoL