SoL-tillstånd och LSS-tillstånd

Här hittar du information om de olika typer av verksamheter som behöver tillstånd från IVO.

Ett tillstånd är knutet till ett unikt organisationsnummer. Exempel på en organisation är aktiebolag, handelsbolag, stiftelse och enskilda firma.