Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (SoL)

Bostäder med särskild service erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende.