Daglig verksamhet (LSS)

Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar.