Hem för viss annan heldygnsvård "Korttidsboende" (SoL)

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.