Särskild boendeform för äldre (SoL)

Särskild boendeform är ett boende med lägenheter för äldre som behöver särskilt stöd i form av service och omvårdnad.