Ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt SoL och LSS. Fler typer av verksamheter, till exempel hemtjänst, behöver tillstånd från IVO. Samtidigt förändras kraven för att få, och behålla tillståndet.