Ej verkställda beslut

Liten flicka med färg på fingrarna.

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till.