IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under covid-pandemin

Eftersom IVO har fått särskilda riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till covid-19, har 1045 verksamheter tillsynats.