Verksamheter som har ingått i tillsynsinsats av estetiska verksamheter

Nedan finns en tabell som listar de verksamheter som blivit tillsynade i tillsynen av estetiska verksamheter och deras ärendenummer i IVO:s diarium.

Om du vill ha ut ett eller flera beslut, vänligen mejla utlamnanden@ivo.se och hänvisa till respektive diarienummer. 

 

Kommun

Ärendenummer

Beslutstyp

Ale 06494/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Botkyrka 31139/2021 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Eskilstuna 29866/2022 Avskrivning
Eskilstuna 29868/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Göteborg 01580/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Göteborg 30842/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Göteborg 39255/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Göteborg 48724/2022 Föreläggande
Jönköping 21634/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Karlskrona 05729/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Kristianstad 12428/2022 Föreläggande
Lund 40259/2022 Förbud (tillfälligt)
Malmö 19148/2022 Avskrivning
Malmö 24596/2022 Avskrivning
Malmö 33268/2021 Avskrivning
Malmö 02595/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Malmö 12421/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Malmö 18781/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Malmö 20180/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Malmö 23320/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Malmö 36170/2022 Förbud
Malmö 45837/2022 Föreläggande
Nacka 24431/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Norrköping 35344/2022 Avskrivning
Norrköping 47468/2022 Föreläggande
Sala 36783/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Solna 28509/2021 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 29036/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 39562/2022 Avskrivning
Stockholm 28470/2021 Beslut med brister
Stockholm 27584/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 28473/2021 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 28485/2021 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 28497/2021 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 37752/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 39559/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Stockholm 48617/2022 Föreläggande
Sundbyberg 31144/2021 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Sundsvall 26943/2022 Beslut med brister och begäran om återredovisning
Södertälje 35566/2021 Avskrivning
Örebro 23052/2022 Avskrivning