Ärenden kopplat till nationell sjukhustillsyn

Nedan finns en tabell som listar de sjukhus som har blivit tillsynade i den nationella sjukhustillsynen och deras ärendenummer i IVO:s diarium.

Förkortningen förel. nedan står för föreläggande. 

Om du vill ha ut ett eller flera beslut, vänligen mejla utlamnanden@ivo.se och hänvisa till respektive diarienummer.

Vad

Region

Diarienummer

Sunderby sjukhus Norrbotten förel. 04286/2022
Sundsvalls sjukhus Västernorrland förel. 09861/2022
Akademiska sjukhuset Uppsala förel. 22880/2022
SÖS Stockholm 29421/2021
Danderyd Stockholm 01995/2020
Helsingborg Skåne 15546/2022
SUS Malmö Skåne 22836/2022
SUS Lund Skåne 23091/2022 
Gävle sjukhus Gävleborg 22976/2022
US i Linköping Östergötland 22817/2022
Blekingesjukhuset Karlskrona Blekinge 22676/2022
Sahlgrenska/Sahlgrenska Västra Götaland 23065/2022
Sahlgrenska/Östra Västra Götaland 23064/2022
USÖ Örebro 24138/2022
Västerås Västmanland 22973/2022
Falu lasarett Dalarna 22978/2022
Östersunds sjukhus Jämtland Härjedalen 22862/2022
KS - Huddinge/Solna Stockholm 23191/2022
Mälarsjukhuset i Eskilstuna Sörmland 23183/2022
Centrallasarettet Växjö Kronoberg 22840/2022 och
förel. 45069/2022
Oskarshamns sjukhus Kalmar 22824/2022
NUS Västerbotten 22980/2022
Sjukhuset Varberg Halland 23062/2022
Höglandssjukhuset Jönköping 22822/2022
Centralsjukhuset i Karlstad Värmland 22971/2022
Visby lasarett Gotland 23192/2022
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Stockholm 23188/2022