IVO följer upp tillsynen av äldreomsorgen

IVO har i tillsyn under 2020 konstaterat att lägstanivån är för låg vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Därför fortsätter granskningen.

IVO fortsätter tillsynen och den här uppföljningen är inte begränsad till personer som har eller haft covid-19 utan fokuserar på hela den medicinska vården. 

I tillsynen kommer IVO också att följa upp effekterna av de åtgärder som kommuner och regioner meddelat att de ska genomföra utifrån de brister som framkommit efter den första tillsynen.

Arbetar du i kommun, region eller privat vårdgivare? 

Mer om tillsynen och den digitala överföringstjänsten.

Det är ett urval av privata vårdgivare som bedriver SÄBO som ingår i tillsynen. Urvalet av privata vårdgivare täcker alla regioner i Sverige.