Enkät till omvårdnadspersonal på SÄBO borttagen

IVO utvecklar löpande metoder för datainhämtning. Ett led i detta utvecklingsarbete har varit att IVO under en tid öppet delat en länk till enkäten ”Enkät till omvårdnadspersonal på SÄBO om tillgänglighet, information, kompetens och vård i livets slutskede” på IVO:s webbplats, för att undersöka hur många respondenter vi kan få in denna väg. Dessvärre har länken inte använts så som var tänkt och därför har vi valt att nu ta ner länken till enkäten från vår webbplats.