Information om IVO:s digitala överföringstjänst

IVO erbjuder en ny digital överföringstjänst, som ett led i att underlätta och effektivisera för kommuner och regioner och privata vårdgivare att inkomma med underlag som IVO begär.

Överföringstjänsten har börjat användas och IVO har fått in journaler via detta system. IVO kommer att analysera underlaget och använda detta i tillsynen. IVO återkommer med mer information om tillsynens utformning. 

Uppladdning av fullständiga hälso- och sjukvårdsjournaler

IVO använder en digital överföringstjänst för upp- och nedladdning av underlag med känsligt innehåll. Detta är en teknisk lösning för säker överföring  av PDF-och Excelfiler. Lösningen uppfyller etablerade IT-säkerhetskrav avseende till exempel fillagring, filöverföring och kontohantering. 

Den digitala tjänsten har tagits fram för att göra det enklare och säkrare för vårdgivare och huvudmän att skicka in material till IVO. Men också för att effektivisera IVO:s digitala hantering och minska användningen av papper.

Om du är en kommun, region eller vårdgivare som inte kan föra över PDF- och/eller Excelfiler digitalt, hör av er till IVO så får vi gemensamt hitta en lösning.

Hantering av personuppgifter

IVO hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskydds­förordning (2018), GDPR. Läs mer om hur IVO hanterar personuppgifter vid användning av denna tjänst.