IVO granskar socialtjänstens uppföljningar av placerade barn i HVB

Tillsynen är nationell och inkluderar socialtjänsten i 50 kommuner runt om i Sverige. Syftet med tillsynen är att ge en bild av om socialtjänstens uppföljningar av placerade barn i HVB hanteras enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.