IVO granskar tandvården

Under 2017 granskar IVO ett 50-tal vårdgivare inom tandvården. Granskningen är inriktad på mindre verksamheter och nyetablerade verksamheter och omfattar bland annat patientsäkerhet, ledningssystem, dokumentation, journalföring samt hygien.