Lämplighetsprövning LSS

Under 2017 ska IVO på uppdrag av regeringen utveckla myndighetens tillståndsprövning och tillsyn av assistansanordnare. I ett av myndighetens projekt kommer därmed lämpligheten att granskas hos cirka 200 assistansanordnare.