Resultat av riskbaserad tillsyn 2015

Händer kupade under rinnande vatten

Tillsynen över hälso- och sjukvård och socialtjänst ska vara träffsäker och fokusera på det som är väsentligt för brukare och patienter. Ett led i utvecklingen av tillsynen är att den är riskbaserad och att metoder och redskap för tillsynen utvecklas.