Riskbaserad tillsyn 2015

Den riskbaserade tillsynen 2015 utgår från de identifierade riskområdena i IVO:s riskanalys. Områden som prioriteras i riskanalysen berör särskilt grupperna funktionsnedsatta eller på annat sätt utsatta barn och vuxna samt vuxna med nedsatt beslutsförmåga