Riskbaserad tillsyn 2016

Den riskbaserade tillsynen 2016 utgår från de tidigare identifierade riskområdena i IVO:s riskanalys och har ett nationellt perspektiv.