Riskbaserad tillsyn 2016

Den riskbaserade tillsynen 2016 utgår från de tidigare identifierade riskområdena i IVO:s riskanalys och har ett nationellt perspektiv.

Socialtjänsten och LSS

Samverkan och myndighetsutövning, unga vuxna inom missbruks- och beroendevården

Deltagande avdelningar: öst, mitt, sydöst, sydväst och nord

 

Myndighetsutövning, barn och unga

Deltagande avdelningar: sydöst, sydväst, syd och nord

 

Lämplighetsprövning LSS

Deltagande avdelningar: nord, syd, sydväst, sydöst, öst samt mitt

 

Hälso- och sjukvården

Samverkan och kompetens inom primärvården

Deltagande avdelningar: ost, syd, sydöst, nord och sydväst

 

Samverkan, psykiatri

Deltagande avdelningar: syd samt nord

 

Personalkontinuitet inom hälso- och sjukvården

Deltagande avdelningar: sydväst, mitt och sydöst

 

Informationssäkerhet

Deltagande avdelningar: sydöst, öst, mitt och nord