Samverkan kring multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende

Multisjuka äldre som vårdas i sitt hem har ofta ett omfattande vårdbehov och vårdas många gånger av personal från olika verksamheter. Detta medför ofta risker vad gäller samverkan, där patienter hamnar mellan stolarna.