Riskbaserad tillsyn avdelning mitt

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning mitt under 2015.

I avdelning mitt ingår följande län: Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.