Riskbaserad tillsyn avdelning nord

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning nord under 2015.

I avdelning nord ingår följande län: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.