Riskbaserad tillsyn avdelning öst

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning öst under 2015.

I avdelning öst ingår följande län: Stockholms och Gotlands län.