Riskbaserad tillsyn avdelning syd

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning syd under 2015.

I avdelning syd ingår följande län: Skåne, Kronobergs och Blekinge län.