Riskbaserad tillsyn avdelning sydöst

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning sydöst under 2015.

I avdelning sydöst ingår följande län: Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.