Riskbaserad tillsyn avdelning mitt

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning mitt under 2015.

I avdelning mitt ingår följande län: Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.

 

GranskningsområdeLänResultat
Tillsyn av socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade barn Huvudmän i 20 kommuner: Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län

När barn inte kan bo med sina föräldrar

​Tillsyn av socialtjänstens planering och uppföljning av vård, vuxna missbrukare Huvudmän i Värmlands kommuner.

Med missbruksvården i fokus

​Myndighetsutövning enligt LSS (kvalitet i utredningar – kompetens) Hälften av regionens kommuner kommer att granskas, vilket innebär 40 kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.   
Uppföljning av lex Maria-beslut i vissa delar gemensamt med lex Sarah samt Uppföljning av lex Sarah-beslut i vissa delar gemensamt med lex Maria Vårdgivare och huvudmän i Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län (83 inspektioner planeras). Blev det någon verkstad? Bidrar lex Maria och lex Sarah till säkrare vård och omsorg?
​Tillsyn av samverkan och kompetens på kommunernas korttidsboenden Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.  
Kompetens- och personalrelaterade problem inom hälso- och sjukvården – effekter på patientsäkerheten. Vårdgivare i Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.  (Ej somatisk specialistvård).  
Bedömning, ansvar, kommunicering och prioritering inom psykiatrisk akutverksamhet. Samtliga psykiatriska akutmottagningar i regionen (Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län).

När ledningen inte tar sitt ansvar...

Kommunernas planering för att kunna verkställa beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS Huvudmän i fem kommuner.  På väg att snabbare verkställa beslut