Riskbaserad tillsyn avdelning nord

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning nord under 2015.

I avdelning nord ingår följande län: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

 

TillsynsområdenLänResultat
Samverkan i vård och omsorgskedjan socialtjänst och hälso-och sjukvård/psykiatri inom missbruksområdet 

Fyra kommuner och åtta HVB- hem/SiS/utförare av socialtjänst

 
Läkare med vikariatsförordnande och tjänstgöring vid akutmottagningar

Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

 
​Samverkan och utförande av samordnad individuell plan (SIP) mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

En inspektion i respektive län (kommun och landsting).

 
Kommunernas förhandsbedömningar

Tio kommuner

 
Familjehemsplacerade barn och unga

Fyra kommuner

Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn

Samverkan och informationsöverföring hemtjänst, hemsjukvård och primärvård avseende äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov

Västerbotten-Skellefteå, Norrbotten- Luleå, Västernorrland-Sundsvall, Jämtland-Östersund.