Riskbaserad tillsyn avdelning öst

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning öst under 2015.

I avdelning öst ingår följande län: Stockholms och Gotlands län.

 

GranskningsområdenLän
Samverkan och informationsöverföring inom klinikerna vid förlossningsvården. Stockholms län och region Gotland.
Samverkan mellan BUP och elevhälsan i Stockholms stad. Verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Kommunens myndighetsutövning för äldre personer med hemtjänst i ordinärt boende. Två stadsdelsnämnder i Stockholms stad samt en kommun i Stockholms län.
Kommunens myndighetsutövning för vuxna personer med insatser enligt LSS. Tre stadsdelsnämnder i Stockholms stad samt tre kommuner i Stockholms län.
Kommunens myndighetsutövning gällande familjehemsvården av placerade barn och unga. Två stadsdelsnämnder i Stockholms stad samt sex socialnämnder i Stockholms län och region Gotland.