Riskbaserad tillsyn avdelning syd

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning syd under 2015.

I avdelning syd ingår följande län: Skåne, Kronobergs och Blekinge län.

 

GranskningsområdenLän
Tillsyn av vårdövergång sluten - öppen psykiatri Ett urval vårdavdelningar i psykiatrin i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Tillsyn av myndighetsutövning i kommunal socialtjänst: förhandsbedömningar av anmälningar rörande barn och unga Totalt 10 kommuner i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Tillsyn av myndighetsutövning i kommunal socialtjänst avseende familjehemsvård Totalt 8 kommuner i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Tillsyn av kommuners ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på processer och rutiner avseende delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Ej fastställt.
Tillsyn av kommunernas myndighetsutövning avseende LSS-insatser till personer med funktionsnedsättning Ej fastställt.