Riskbaserad tillsyn avdelning sydöst

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning sydöst under 2015.

I avdelning sydöst ingår följande län: Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

 

GranskningsområdenLän
​Samverkan, kompetens och personalrelaterade problem inom somatisk slutenvård. Uppföljning av vårdgivarens åtgärder i samband med anmälningar enligt lex Maria. Motala sjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset i Linköping, Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus, Länssjukhuset i Kalmar, Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö och länssjukhuset Ryhov. 
Samverkan, kompetens och personalrelaterade problem inom korttidsvistelse 9 § punkt 6 LSS (kvalitet) Tre kommuner vardera i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Totalt nio kommuner, en verksamhet i varje kommun.
Myndighetsutövning gällande orosanmälningar för barn och unga Kommunerna Kinda, Mönsterås, Vetlanda, Vaggeryd och Åtvidaberg.