Riskbaserad tillsyn avdelning sydväst

Aktuella riskbaserade tillsynsinsatser i avdelning sydväst under 2015.

I avdelning sydväst ingår följande län: Västra Götalands och Hallands län.

 

GranskningsområdenLän
Samverkan vård- och omsorgskedjan​
  • 12 inspektioner av huvudmän i Västra Götalands och Hallands län.
Myndighetsutövning inom socialtjänsten med fokus på äldreomsorg (hemtjänst och säbo) samt dokumentation i genomförande av insatser 30 inspektioner varav hälften oanmälda inspektioner av huvudmän i Västra Götalands och Hallands län.
​Uppföljning av 2014 års anmälningar enligt lex Maria inom kommunal hälso- och sjukvård 12 inspektioner huvudmän i Västra Götalands och Hallands län.
Uppföljning av 2014 års anmälningar enligt lex Sarah inom äldreomsorg 24 inspektioner av huvudmän i Västra Götalands och Hallands län.
​Missbruk och beroende. Tillsyn av nämndernas och vårdgivares överenskommelser och arbete med individuella planer (samverkan S/HS). Tillsyn/kartläggning (skrivbordstillsyn) Ej klart.
Vårdgivarnas riskförebyggande arbete inför semesterperioden 2015 Pågår. Huvudmän Västra Götalands regionen och Hallands län
Tillsyn av handläggning/myndighetsutövning missbruksvård Ej klart.
​Tillsyn av nämndernas arbete med förhandsbedömningar och utredningar gällande barn och unga Ej klart.
Tillsyn av nystartade tillsynpliktiga verksamheter inom området funktionsnedsatta (ej entreprenader och barn- och ungdomsboenden). Huvudmän i Västra Götalands och Hallands län.
​Tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter som bedriver personlig assistans. Tillsyn enl. 26 § LSS, vilket innebär en granskning av att den som meddelas tillstånd enligt 23 § LSS fortlöpande uppfyller lämplighetskravet i 23 § andra stycket LSS Huvudmän i Västra Götalands och Hallands län.