Prioriterade riskområden 2018-2020

Utifrån en omfattande riskanalys så har IVO prioriterat sju riskområden som vi arbetar särskilt med i nationella tillsynsinsatser under 2018-2020.