Risker för barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja.

Förstudie

Bristande samordning mellan olika aktörer kan leda till negativa upplevelser hos barn och unga och innebära lägre vård- och omsorgskvalitet. Förstudien visar att den övergripande risken av en bristande samordning och osammanhängande vård- och omsorgskedja är att det kan saknas ett helhetsperspektiv runt barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

 

Nyheter inom riskområdet

2019-01-31: Samordning för barn och unga med spykisk ohälsa