Digitala vårdtjänster

Personer kan utsättas för risker kopplade till digitala vårdtjänster.

Förstudie

IVO har under 2018 påbörjat en tillsyn av digitala vårdtjänster. Det första steget i tillsynen var att genomföra en förstudie. Utifrån förstudien ser vi att det finns möjliga risker för patienter kopplat till att vården bedrivs digitalt. Det är därför viktigt att IVO granskar att de vårdgivare som bedriver vård digitalt har ett systematiskt kvalitetsarbete för att hantera dessa risker.

Nyheter om digitala vårdtjänster