Område för tillsyn: digitala vårdtjänster

Både för- och nackdelar

För många kan digitala hälsolösningar ge ökad frihet, delaktighet och möjlighet att påverka sin vård. Men det finns även dilemman och risker förenat med e-hälsa.

 

Flera regioner har sett möjligheter att avlasta primärvården med digitala vårdtjänster, och ser e-hälsotjänster som en förutsättning för att kunna utveckla vården och upprätthålla en god vård. 

 

Risk för ökad förskrivning av läkemedel

IVO kan konstatera att det kan finnas en risk i att digitala vårdgivare förskriver narkotiska läkemedel i större utsträckning eller att det sker en överförskrivning av antibiotika.

 

Hur säkerställs handledning?

I det fall läkarna saknar allmänmedicinsk kompetens, eller är ST-läkare som träffar patienter via sin hemdator utan handledning kan det finnas en risk för en bristfällig bedömning i de svårare fallen. Ett tillsynsområde kan vara att granska hur man säkerställer handledning i den digitala vårdcentralen.

 

Svårare att diagnostisera utan fysiskt möte

När läkare inte träffar patienter fysiskt är det svårare att diagnostisera. Osäkerheten gör att läkaren måste göra kontinuerliga uppföljningar som kanske inte görs. Det talar för kvalitets- och patientsäkerhetsbrister.

 

Problem med informationsöverföring

Det finns också signaler på att det uppstår problem vid informationsöverföring när en patient hänvisas till en vårdcentral efter en första bedömning på distans samt när provsvar ska överföras från ett nätlaboratorium till patientens ordinarie vårdcentral.

 

Risker vid identitetskontroll av barn

Ett annat problem som IVO har uppmärksammat kan vara risker vid identitetskontroll. Det kan vara svårt att identifiera att barnet som undersöks är rätt barn i och med att det är den vuxnes identifikation man utgår från. Det kan även vara förenat med svårighet att uppfylla anmälningsplikten vad gäller orosanmälan i den digitala vårdcentralen.