Risker för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg.

Förstudie

Ett av IVO:s nationella riskområden för 2018-2020 är verksamheter där Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg. För att säkerställa en riskbaserad tillsyn som fokuserar på det som är väsentligt för brukare genomförs initialt en förstudie. 

Nyheter inom riskområdet

2019-02-12: Vuxna brukare inom LSS utsätts för risker i grupp- och servicebostäder