Risker för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg.