Personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande

Patienter och brukare är inte är nöjda med hur samordningen fungerar i den svenska vården och omsorgen i dag.

Förstudie

Vi ser många exempel på vårdskador och missförhållanden som drabbar enskilda personer, då olika insatser inte fogas samman till en fungerande helhet. Detta har utgjort grunden för den förstudie som vi (IVO) nu har genomfört, och kommer också att bli utgångspunkten för en kommande tillsyn.

Nyheter om multidisciplinärt omhändertagande